Our Location

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Utleige

Utleige av huset

Samlingsheimen kan leigast ut, anten heile huset, eller dei delane som trengst. Sjå under for gjeldande prisar.
Kontaktperson: Helene Nome (952 99 663)

Heile husetKr 1 750 u/vask
Kr 2 000 m/vask
SmåsalKr 700
Småsal + kjøkkenKr 800
For utleige / lån av bord, ta kontakt.

Utleige til minnesamvær

Ved utleige med meny, kjem ikkje husleige i tillegg.
Kontaktperson i kjøkkengruppa ved utleige av Samlingsheimen:
Henny Nyberg, tlf. 994 88 614

Meny, voksneMiddag u/kaker: kr. 250,00
Middag m/kaker: kr. 300,00
Meny, barn4-16 år: kr. 150,00
Under 4 år: gratis

Utleige ved forkynnande møte

Pris ved utleige når Samlingsheimen er brukt til forkynnande møte, er 10% av kollekt / offer.

Bankkontoar

Samlingsheimen disponerar følgande kontoar.

Driftskonto5398.05.10200
Bygge / vedlikeholdskonto5398.68.39247
VIPPS / Normisjon Stårheim
Merk beløp med kva det gjeld
721192
Samlingsheimen

Andre opplysningar

Ingen nye.